OBIECTIVE
MEDICI

Obiective specifice medicilor rezidenti

  1. Obținerea dreptului de liberă practică, dupa absolvirea facultății de medicină și obținerea licenței;
  2. Încadrarea absolvenților licențiați în medicină, dar care nu au reușit la examenul de rezidențiat în unități sanitare publice pe post de medici stagiari, retribuiți conform grilei de salarizare de către Ministerul Sănătății;
  3. Actualizarea statutului medicului rezident și implicit a fișei postului, conform normelor europene;
  4. Plata tuturor gărzilor, tuturor medicilor rezidenti, indiferent de anul de rezidențiat, prin contract individual de muncă cu timp parțial, cu tariful orar corespunzător salariului de bază;
  5. Formare profesională:

* actualizarea curriculei și carnetului medicului rezident, eventual adoptarea formei electronice. De asemenea insistăm pe includerea medicilor rezidenți din fiecare specialitate (ani terminali), în Comisiile Ministerului Sănătății responsabile de elaborarea curriculelor de pregătire în fiecare specialitate.

* asiguarea obligatorie a accesului medicilor rezidenți la congrese naționale/internaționale, cursuri de formare profesională, finanțate de Ministerul Sănătății în limita unui salariu lunar/an

    6. Actualizarea bibliografiei si metodologiei examenului de medic specialist, în conformitate cu normele europene.

TOP