ÎNSCRIE-TE

CERERE DE ADEZIUNE

Prin care vă adresez rugămintea de a-mi aproba prezenta cerere de înscriere în calitate de membru în Sindicatul PROMEDICA conform dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 25 alin. (1) lit. g) din Statutul Sindicatului PROMEDICA.

În temeiul dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim acordul privind reţinerea şi virarea către sindicat a cotizaţiei de sindicat pe statele lunare de plată în cuantum de 0.6 % din venitul brut realizat lunar din norma de baza, excluzand alte contracte posibil existente, cotizatie modificata conform Statutului adoptat in data de 17.02.2018.

Declar că am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu prevederile Statutului Sindicatului PROMEDICA. Solicit sistarea oricarei alte plati reprezentand cotizatie catre alta organizatie sindicala. Totodată, solicit comunicarea corespondenţe pe adresa de e-mail si la numarul de telefon mobil furnizate de mine mai sus.

Procedura de inscriere presupune si completarea fizica a urmatoarelor documente: Adeziune | Adresa angajator