OBIECTIVE
MEDICI

Obiective specifice medicilor de familie

  1. Finanțarea serviciilor coform importanței muncii prestate, așa încât veniturile acestor specialiști să fie comparabile cu ale colegilor angajați în spitalele publice;
  2. Programe de prevenție coerente, cu implicarea activă a medicilor de familie și a specialiștilor din ambulatoriile de specialitate;
  3. Debirocratizarea programului național de vaccinări și înlesnirea aprovizionării cu vaccinuri a cabinetelor medicilor de familie;
  4. Soft funcțional, cu asistență tehnică asigurată în timpul programului de lucru (rezolvarea problemelor de mentenanță a cardului de sănătate, DES, probleme ce întârzie preluarea pacienților, prelungesc timpul de consultație și pot determina nedecontarea consultațiilor);
  5. Implicarea activă a medicilor de familie în elaborarea Co-Ca și a normelor, cu clarificarea ambiguităților și reducerea birocrației;
  6. Verificarea calității de asigurat trebuie să fie în responsabilitatea CNAS, acestea dispunând în mod constant și corect informațiile necesare;
  7. Necesitatea efectuării cursurilor gratuite de medicină de urgență pentru medicii de familie și medicii din ambulatoriu;
  8. Asigurarea obligatorie a unui suport financiar pentru dotarea cabinetelor și centrelor de permanență, centre ce ar putea deveni alternative viabile pentru CPUS/CPU;
  9. Ajustarea timpului necesar pentru o consultație, adică 20-25 minute;
  10. Plata corectă a gărzilor în centrele de permanență.
TOP